REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3538 
(13) G2

(21) a 2007 0260
(22) 28.09.2007

(41) 
(45)  31.03.2008
(47)  30.11.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  28.09.2014
(51) 
Int. Cl: C12N 1/18 (2006.01)
C12R 1/86 (2006.01)
C07J 9/00 (2006.01)
A61K 31/592 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  USATÎI Agafia, MD; MOLODOI Elena, MD; MOLDOVEANU Taisia, MD; BORISOVA Tamara, MD; TOPALĂ Lilia, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Tulpină de drojdie Saccharomyces carlsbergensis sursă de steroli
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    28.09.2007
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12008.07.220 2007.09.28 - 2008.09.28
22008.07.220 2008.09.28 - 2009.09.28
32008.07.220 2009.09.28 - 2010.09.28
42008.07.220 2010.09.28 - 2011.09.28
52008.07.220 2011.09.28 - 2012.09.28
62012.10.0115 €2012.09.28 - 2013.09.28
72013.09.2715 €2013.09.28 - 2014.09.28
A fost valabil pînă la 2014.09.28
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2015.04.30 BOPI nr.04.2015
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2016.03.31 BOPI nr.03.2016
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: