REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3582 
(13) G2

(21) a 2007 0282
(22) 16.10.2007

(41) 
(45)  31.05.2008
(47)  31.01.2009
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  16.10.2012
(51) 
Int. Cl: A01G 7/06 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
A01N 43/08 (2006.01)
A01N 43/12 (2006.01)
C07J 71/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BUJOREANU Nicolae, MD; CHINTEA Pavel, MD; RALEA Tudor, MD; CHIRILOV Eleonora, MD; ŞVEŢ Stepan, MD; HAREA Ion, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de tratare a mărului
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    16.10.2007
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12008.06.190 $2007.10.16 - 2008.10.16
22008.06.190 $2008.10.16 - 2009.10.16
32008.06.190 $2009.10.16 - 2010.10.16
42008.06.190 $2010.10.16 - 2011.10.16
52008.06.190 $2011.10.16 - 2012.10.16
A fost valabil pînă la 2012.10.16
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2013.05.31 BOPI nr.05.2013
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2014.04.30 BOPI nr.04.2014
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: