REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4006 
(13) C2

(21) a 2007 0286
(22) 26.10.2007

(41)  31.07.2009
(45)  31.01.2010
(47)  30.09.2010
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.10.2013
(51) 
Int. Cl: B23H 9/06 (2006.01)
B23H 9/00 (2006.01)
B23H 7/34 (2006.01)
G06K 1/00 (2006.01)
G06K 1/12 (2006.01)
Titular(i):   ŞCHILIOV Vladimir, MD;
Inventator(i):  ŞCHILIOV Vladimir, MD; PARAMONOV Anatolie, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD; ADAMCIUC Arcadi, MD; NEDIOGLO Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ŞCHILIOV Vladimir, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de aplicare a marcajului de identificare pe obiectul electroconductor şi instalaţie pentru aplicarea imaginii individuale pe acesta prin descărcări electrice  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    26.10.2007
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12010.04.215 €2007.10.26 - 2008.10.26
22010.04.215 €2008.10.26 - 2009.10.26
32010.04.215 €2009.10.26 - 2010.10.26
42010.04.215 €2010.10.26 - 2011.10.26
52011.09.215 €2011.10.26 - 2012.10.26
62012.10.1115 €2012.10.26 - 2013.10.26
A fost valabil pînă la 2013.10.26
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2014.06.30 BOPI nr.06.2014
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2015.04.30 BOPI nr.04.2015
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: