REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4013 
(13) G2

(21) a 2007 0296
(22) 31.10.2007

(41)  31.07.2009
(45)  31.01.2010
(47)  30.09.2010
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  31.10.2012
(51) 
Int. Cl: H01L 21/3215 (2006.01)
H01B 13/00 (2008.01)
H01B 13/06 (2008.01)
H01L 35/00 (2008.01)
G01R 33/02 (2008.01)
G01R 29/06 (2008.01)
G01R 33/035 (2008.01)
C01G 29/00 (2006.01)
C01G 49/00 (2008.01)
C22C 1/02 (2008.01)
C22C 12/00 (2008.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  MEGLEI Dragoş, MD; DÎNTU Maria, MD; RUSU Alexandru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a aliajului cu magnetorezistenţă mărită pentru confecţionarea microfire lor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    06.03.2008
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12010.08.030 €2007.10.31 - 2008.10.31
22010.08.030 €2008.10.31 - 2009.10.31
32010.08.030 €2009.10.31 - 2010.10.31
42010.08.030 €2010.10.31 - 2011.10.31
52010.08.030 €2011.10.31 - 2012.10.31
A fost valabil pînă la 2012.10.31
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2013.05.31 BOPI nr.05.2013
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2014.04.30 BOPI nr.04.2014
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: