REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3592 
(13) G2

(21) a 2007 0302
(22) 06.11.2007

(41) 
(45)  31.05.2008
(47)  31.01.2009
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  06.11.2013
(51) 
Int. Cl: A61K 31/155 (2006.01)
A61P 15/04 (2006.01)
Titular(i):   BARKAN Refael, IL; GHICAVÎI Victor, MD;
Inventator(i):  GHICAVÎI Victor, MD; BARKAN Refael, IL;
Reprezentant:   VOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   BARKAN Refael, IL; GHICAVÎI Victor, MD;
(54) Titlul:   Preparat uterotonic pentru tratamentul hemoragiilor uterine în cazul miomului uterin
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    06.11.2007
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12008.05.305 $2007.11.06 - 2008.11.06
22008.05.305 $2008.11.06 - 2009.11.06
32008.12.295 €2009.11.06 - 2010.11.06
42008.12.295 €2010.11.06 - 2011.11.06
52011.10.245 €2011.11.06 - 2012.11.06
62012.10.1215 €2012.11.06 - 2013.11.06
A fost valabil pînă la 2013.11.06
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2014.06.30 BOPI nr.06.2014
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2015.05.31 BOPI nr.05.2015
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: