REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3811 
(13) G2

(21) a 2007 0303
(22) 06.11.2007

(41) 
(45)  31.01.2009
(47)  30.09.2009
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  06.11.2012
(51) 
Int. Cl: B82B 3/00 (2006.01)
C25F 3/12 (2006.01)
H01L 21/3063 (2006.01)
C01D 3/04 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  MONAICO Eduard, MD; TIGHINEANU Ion, MD; URSACHI Veaceslav, MD; POSTOLACHE Vitalie, MD;
Reprezentant:   ANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a zonelor nanostructurale semiconductoare
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    06.11.2007
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12008.10.100 €2007.11.06 - 2008.11.06
22008.10.100 €2008.11.06 - 2009.11.06
32008.10.100 €2009.11.06 - 2010.11.06
42008.10.100 €2010.11.06 - 2011.11.06
52008.10.100 €2011.11.06 - 2012.11.06
A fost valabil pînă la 2012.11.06
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2013.06.30 BOPI nr.06.2013
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2014.05.31 BOPI nr.05.2014
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

Erată(13) Codul tipului de document
Publicat BOPI nr.03.2009
Date iniţialeF2
Date finaleF1