REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3822 
(13) G2

(21) a 2007 0306
(22) 06.11.2007

(41) 
(45)  31.01.2009
(47)  30.09.2009
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  06.11.2013
(51) 
Int. Cl: H01S 3/14 (2006.01)
B81C 1/00 (2006.01)
C01B 13/18 (2006.01)
C01B 13/32 (2006.01)
C01F 17/00 (2006.01)
C25F 3/12 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  SÎRBU Lilian, MD; URSACHI Veaceslav, MD; MONAICO Elena, MD; TIGHINEANU Ion, MD;
Reprezentant:   ANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a microlaserului aleatoriu
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    06.11.2007
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12008.10.100 €2007.11.06 - 2008.11.06
22008.10.100 €2008.11.06 - 2009.11.06
32008.10.100 €2009.11.06 - 2010.11.06
42008.10.100 €2010.11.06 - 2011.11.06
52008.10.100 €2011.11.06 - 2012.11.06
62010.01.2115 €2012.11.06 - 2013.11.06
A fost valabil pînă la 2013.11.06
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2014.06.30 BOPI nr.06.2014
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2015.05.31 BOPI nr.05.2015
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: