REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3968 
(13) C2

(21) a 2007 0322
(22) 23.11.2007

(41)  31.05.2009
(45)  31.10.2009
(47)  30.06.2010
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  23.11.2012
(51) 
Int. Cl: D21H 21/40 (2006.01)
D21H 21/44 (2006.01)
B41M 5/00 (2006.01)
G07D 7/00 (2006.01)
G07D 7/20 (2006.01)
Titular(i):   ŞCHILIOV Vladimir, MD;
Inventator(i):  ŞCHILIOV Vladimir, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ŞCHILIOV Vladimir, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de formare a marcajului individual pe documente pe purtător de hârtie
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    23.11.2007
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12010.04.215 €2007.11.23 - 2008.11.23
22010.04.215 €2008.11.23 - 2009.11.23
32010.04.215 €2009.11.23 - 2010.11.23
42010.04.215 €2010.11.23 - 2011.11.23
52012.06.127,5 €2011.11.23 - 2012.11.23
A fost valabil pînă la 2012.11.23
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2013.06.30 BOPI nr.06.2013
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2014.05.31 BOPI nr.05.2014
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: