REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3584 
(13) G2

(21) a 2007 0342
(22) 21.12.2007

(41) 
(45)  31.05.2008
(47)  31.01.2009
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  21.12.2012
(51) 
Int. Cl: A23K 1/14 (2006.01)
A23K 1/175 (2006.01)
A23K 1/18 (2006.01)
A01F 25/02 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  MUNTEANU Andrei, MD; SAVIN Anatol, MD; ŢURCANU Ion, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de hrănire complementară a animalelor paricopitate sălbatice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    21.12.2007
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12008.04.220 $2007.12.21 - 2008.12.21
22008.04.220 $2008.12.21 - 2009.12.21
32008.04.220 $2009.12.21 - 2010.12.21
42008.04.220 $2010.12.21 - 2011.12.21
52008.04.220 $2011.12.21 - 2012.12.21
A fost valabil pînă la 2012.12.21
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2013.07.31 BOPI nr.07.2013
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2014.06.30 BOPI nr.06.2014
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: