REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3657 
(13) G2

(21) a 2007 0344
(22) 25.12.2007

(41) 
(45)  31.07.2008
(47)  31.03.2009
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  25.12.2019
(51) 
Int. Cl: C12N 1/14 (2006.01)
C12R 1/80 (2006.01)
C01G 51/00 (2006.01)
Titular(i):   CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ, MD;
Inventator(i):  COREŢCHI Liuba, MD; BAHNAREL Ion, MD; FRUNZE Nina, MD; COREŢCHI Liliana, MD; SPÎNU Constantin, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Tulpină de fungi Penicillium viride 2 pentru solubilizarea compusilor insolubili ai cobaltului  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    25.12.2007
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12008.11.260 €2007.12.25 - 2008.12.25
22008.11.260 €2008.12.25 - 2009.12.25
32008.11.260 €2009.12.25 - 2010.12.25
42008.11.260 €2010.12.25 - 2011.12.25
52008.11.260 €2011.12.25 - 2012.12.25
62012.11.0615 €2012.12.25 - 2013.12.25
72013.12.1415 €2013.12.25 - 2014.12.25
82014.10.3015 €2014.12.25 - 2015.12.25
92016.07.2522,5 €2015.12.25 - 2016.12.25
102017.03.0215 €2016.12.25 - 2017.12.25
112017.10.1125 €2017.12.25 - 2018.12.25
122019.07.2237,5 €2018.12.25 - 2019.12.25
A fost valabil pînă la 2019.12.25
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2020.01.31 BOPI nr.01.2020
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2021.07.31 BOPI nr.07.2021
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: