REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3727 
(13) G2

(21) a 2008 0004
(22) 09.01.2008

(41) 
(45)  31.10.2008
(47)  30.06.2009
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  09.01.2014
(51) 
Int. Cl: C02F 1/42 (2006.01)
C02F 1/74 (2006.01)
C01B 31/08 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE ECOLOGIE ŞI GEOGRAFIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  LUPAŞCU Tudor, MD; ARAPU Tatiana, MD; SANDU Maria, MD; SPĂTARU Petru, MD; MOŞANU Elena, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE ECOLOGIE ŞI GEOGRAFIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu continuu de purificare a apei de nitriţi
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    09.01.2008
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12008.10.100 €2008.01.09 - 2009.01.09
22008.10.100 €2009.01.09 - 2010.01.09
32008.10.100 €2010.01.09 - 2011.01.09
42008.10.100 €2011.01.09 - 2012.01.09
52008.10.100 €2012.01.09 - 2013.01.09
62013.01.3115 €2013.01.09 - 2014.01.09
A fost valabil pînă la 2014.01.09
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2014.08.31 BOPI nr.08.2014
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2015.07.31 BOPI nr.07.2015
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: