REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3706 
(13) G2

(21) a 2008 0057
(22) 19.02.2008

(41) 
(45)  30.09.2008
(47)  31.05.2009
Brevet valabil 
Valabil până la:  19.02.2024
(51) 
Int. Cl: C01B 17/48 (2006.01)
C12G 1/04 (2006.01)
C12H 1/14 (2006.01)
Titular(i):   ROŞCA Alexandru, MD;
Inventator(i):  ROŞCA Alexandru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ROŞCA Alexandru, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a soluţiei apoase de anhidridă sulfuroasă şi instalaţie pentru realizarea acestuia
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    04.03.2008
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12008.10.205 €2008.02.19 - 2009.02.19
22008.10.205 €2009.02.19 - 2010.02.19
32010.02.035 €2010.02.19 - 2011.02.19
42010.02.035 €2011.02.19 - 2012.02.19
52011.02.225 €2012.02.19 - 2013.02.19
62013.01.2315 €2013.02.19 - 2014.02.19
72014.02.1815 €2014.02.19 - 2015.02.19
82015.02.2615 €2015.02.19 - 2016.02.19
92016.03.2515 €2016.02.19 - 2017.02.19
102017.02.0915 €2017.02.19 - 2018.02.19
112018.01.2225 €2018.02.19 - 2019.02.19
122019.02.0625 €2019.02.19 - 2020.02.19
132019.12.1825 €2020.02.19 - 2021.02.19
142021.01.2125 €2021.02.19 - 2022.02.19
152022.02.1525 €2022.02.19 - 2023.02.19
162023.02.1435 €2023.02.19 - 2024.02.19
Valabil pînă la 2024.02.19
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: