REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3918 
(13) G2

(21) a 2008 0059
(22) 26.02.2008

(41) 
(45)  31.05.2009
(47)  31.01.2010
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.02.2013
(51) 
Int. Cl: F25B 30/00 (2006.01)
F25B 30/02 (2006.01)
F25B 11/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  ŞIT Boris, MD; JURAVLIOV Anatol, MD; ŞIT Mihail, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Instalaţie cu pompă de căldură pentru sistemul de alimentare cu căldură
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    26.02.2008
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12009.06.090 €2008.02.26 - 2009.02.26
22009.06.090 €2009.02.26 - 2010.02.26
32009.06.090 €2010.02.26 - 2011.02.26
42009.06.090 €2011.02.26 - 2012.02.26
52009.06.090 €2012.02.26 - 2013.02.26
A fost valabil pînă la 2013.02.26
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2013.09.30 BOPI nr.09.2013
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2014.08.31 BOPI nr.08.2014
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: