REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3845 
(13) G2

(21) a 2008 0063
(22) 05.03.2008

(41) 
(45)  28.02.2009
(47)  31.10.2009
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  05.03.2014
(51) 
Int. Cl: F03B 13/00 (2006.01)
F03B 7/00 (2006.01)
F03B 13/18 (2006.01)
F03B 13/22 (2006.01)
F03B 17/06 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; BOSTAN Viorel, MD; SOCHIREANU Anatol, MD; CIOBANU Oleg, MD; CIOBANU Radu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Staţie hidraulică
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    05.03.2008
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12009.04.140 €2008.03.05 - 2009.03.05
22009.04.140 €2009.03.05 - 2010.03.05
32009.04.140 €2010.03.05 - 2011.03.05
42009.04.140 €2011.03.05 - 2012.03.05
52009.04.140 €2012.03.05 - 2013.03.05
62013.02.1415 €2013.03.05 - 2014.03.05
A fost valabil pînă la 2014.03.05
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2014.10.31 BOPI nr.10.2014
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2015.10.31 BOPI nr.10.2015
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: