REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3781 
(13) G2

(21) a 2008 0079
(22) 18.03.2008

(41) 
(45)  31.12.2008
(47)  31.08.2009
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  18.03.2013
(51) 
Int. Cl: C12N 1/12 (2006.01)
C12N 9/02 (2006.01)
A61K 36/05 (2006.01)
A61K 38/44 (2006.01)
A61K 38/41 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  RUDIC Valeriu, MD; BULIMAGA Valentina, MD; EFREMOVA Nadejda, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a   preparatului   antioxidant termostabil din  biomasa cianobacteriei Spirulina platensis
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    18.03.2008
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12009.05.150 €2008.03.18 - 2009.03.18
22009.05.150 €2009.03.18 - 2010.03.18
32009.05.150 €2010.03.18 - 2011.03.18
42009.05.150 €2011.03.18 - 2012.03.18
52009.05.150 €2012.03.18 - 2013.03.18
A fost valabil pînă la 2013.03.18
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2013.10.31 BOPI nr.10.2013
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2014.09.30 BOPI nr.09.2014
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: