REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3782 
(13) F1

(21) a 2008 0131
(22) 14.05.2008

(41) 
(45)  31.12.2008
(47) 
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  14.05.2008
(51) 
Int. Cl: C13D 3/00 (2006.01)
Titular(i):   ANTONOVICI Anatol, MD;
Inventator(i):  ANTONOVICI Anatol, MD; REŞITCO Vladislav, MD; SUBOTIN Iurie, MD; NECULA Larisa, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ANTONOVICI Anatol, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv pentru dozarea şi măsurarea debitului componentului lichid
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    14.05.2008
Taxele de menţinere în vigoare:
 
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2010.05.31 BOPI nr.05.2010
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: