REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3889 
(13) C2

(21) a 2008 0134
(22) 19.05.2008

(41) 
(45)  30.04.2009
(47)  31.12.2009
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  19.05.2013
(51) 
Int. Cl: C07B 35/06 (2006.01)
C07C 13/48 (2006.01)
C07C 49/21 (2006.01)
C07C 35/36 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  CUCICOVA Caleria, MD; ARÎCU Aculina, MD; VLAD Pavel, MD; BARBĂ Alic, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a 11-bishomodrim-8(9)-en-12-onei
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    19.05.2008
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12009.03.110 €2008.05.19 - 2009.05.19
22009.03.110 €2009.05.19 - 2010.05.19
32009.03.110 €2010.05.19 - 2011.05.19
42009.03.110 €2011.05.19 - 2012.05.19
52009.03.110 €2012.05.19 - 2013.05.19
A fost valabil pînă la 2013.05.19
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2013.12.31 BOPI nr.12.2013
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2014.11.30 BOPI nr.11.2014
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: