REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3738 
(13) G2

(21) a 2008 0141
(22) 21.05.2008

(41) 
(45)  30.11.2008
(47)  31.07.2009
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  21.05.2013
(51) 
Int. Cl: C07J 71/00 (2006.01)
C07H 15/24 (2006.01)
C07H 3/06 (2006.01)
A01C 1/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  ŞVEŢ Stepan, MD; VEVERIŢĂ Efimia, MD; CHINTEA Pavel, MD; JACOTĂ Anatolie, MD; LUNGA Irina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Tetraozidă a (25R)-5α-furostan-3β-22α-26-triol-[26-O-β-D-glucopiranozidei]  în calitate de compus ce sporeşte legarea seminţelor la hibridizare la distanţă  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12008.10.270 €2008.05.21 - 2009.05.21
22008.10.270 €2009.05.21 - 2010.05.21
32008.10.270 €2010.05.21 - 2011.05.21
42008.10.270 €2011.05.21 - 2012.05.21
52008.10.270 €2012.05.21 - 2013.05.21
A fost valabil pînă la 2013.05.21
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2013.12.31 BOPI nr.12.2013
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2014.11.30 BOPI nr.11.2014
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

EratăClase
Publicat BOPI nr.02.2009