REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3969 
(13) G2

(21) a 2008 0158
(22) 12.06.2008

(41) 
(45)  31.10.2009
(47)  31.07.2010
Brevet valabil 
Valabil până la:  12.06.2024
(51) 
Int. Cl: E01B 7/00 (2006.01)
E01B 7/02 (2006.01)
Titular(i):   DOLGOPOLOV Vladimir, MD;
Inventator(i):  DOLGOPOLOV Vladimir, MD; DOLGOPOLOV Irina, MD; DOLGOPOLOV Alexei, MD; MARTÎNIUC Nicolae, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   DOLGOPOLOV Vladimir, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de confecţionare a acului macazului de cale ferată
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    26.09.2008
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12009.11.025 €2008.06.12 - 2009.06.12
22009.11.025 €2009.06.12 - 2010.06.12
32009.11.025 €2010.06.12 - 2011.06.12
42011.06.065 €2011.06.12 - 2012.06.12
52012.05.025 €2012.06.12 - 2013.06.12
62013.04.1515 €2013.06.12 - 2014.06.12
72015.01.1622,5 €2014.06.12 - 2015.06.12
82015.06.1015 €2015.06.12 - 2016.06.12
92016.06.0915 €2016.06.12 - 2017.06.12
102017.05.2345 €2017.06.12 - 2018.06.12
112018.06.0675 €2018.06.12 - 2019.06.12
122019.06.1275 €2019.06.12 - 2020.06.12
132020.05.2175 €2020.06.12 - 2021.06.12
142021.06.0775 €2021.06.12 - 2022.06.12
152022.05.2775 €2022.06.12 - 2023.06.12
162023.05.11105 €2023.06.12 - 2024.06.12
Valabil pînă la 2024.06.12
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume si Adresa Inventator
Nr. ,data deciziei5850, 2009.06.03
Date iniţialeDOLGOPOLOV Vladimir, MD;
Date finaleDOLGOPOLOV Vladimir, MD; DOLGOPOLOV Irina, MD; DOLGOPOLOV Alexei, MD; MARTÎNIUC Nicolae, MD;