REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3885 
(13) G2

(21) a 2008 0174
(22) 26.06.2008

(41) 
(45)  30.04.2009
(47)  31.01.2010
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.06.2015
(51) 
Int. Cl: A61D 7/00 (2006.01)
A61K 35/00 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 37/02 (2006.01)
A61P 33/10 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  CHIHAI Oleg, MD; ERHAN Dumitru, MD; RUSU Ştefan, MD; MELNIC Galina, MD; ANGHEL Tudor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Metodă de tratament complex al poliparazitozelor la bovine
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    26.06.2008
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12009.12.040 €2008.06.26 - 2009.06.26
22009.12.040 €2009.06.26 - 2010.06.26
32009.12.040 €2010.06.26 - 2011.06.26
42009.12.040 €2011.06.26 - 2012.06.26
52009.12.040 €2012.06.26 - 2013.06.26
62013.05.0715 €2013.06.26 - 2014.06.26
72014.07.3115 €2014.06.26 - 2015.06.26
A fost valabil pînă la 2015.06.26
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2016.02.29 BOPI nr.02.2016
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2016.12.31 BOPI nr.12.2016
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: