REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3763 
(13) G2

(21) a 2008 0177
(22) 27.06.2008

(41) 
(45)  31.12.2008
(47)  31.08.2009
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  27.06.2013
(51) 
Int. Cl: A01H 4/00 (2006.01)
C12N 5/04 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  CALALB Tatiana, MD; JACOTĂ Anatolie, MD; BUJOREANU Nicolae, MD; CHIRILOV Eleonora, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere in vitro a biomasei de fructe de Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    27.06.2008
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12008.10.270 €2008.06.27 - 2009.06.27
22008.10.270 €2009.06.27 - 2010.06.27
32008.10.270 €2010.06.27 - 2011.06.27
42008.10.270 €2011.06.27 - 2012.06.27
52008.10.270 €2012.06.27 - 2013.06.27
A fost valabil pînă la 2013.06.27
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2014.01.31 BOPI nr.01.2014
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2014.12.31 BOPI nr.12.2014
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: