REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3854 
(13) G2

(21) a 2008 0183
(22) 07.07.2008

(41) 
(45)  31.03.2009
(47)  30.11.2009
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  07.07.2013
(51) 
Int. Cl: A01H 1/04 (2006.01)
C07J 71/00 (2006.01)
A01N 43/08 (2006.01)
A01N 45/00 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  MAŞCENCO Natalia, MD; CHINTEA Pavel, MD; JACOTĂ Anatolie, MD; COZAR Elena, RU; BESPALCO Lesea, RU; BALAŞOVA Natalia, RU; BALAŞOVA Irina, RU;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Mediu nutritiv pentru germinarea polenului de ardei dulce Capsicum annuum L.
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    07.07.2008
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12009.09.230 €2008.07.07 - 2009.07.07
22009.09.230 €2009.07.07 - 2010.07.07
32009.09.230 €2010.07.07 - 2011.07.07
42009.09.230 €2011.07.07 - 2012.07.07
52009.09.230 €2012.07.07 - 2013.07.07
A fost valabil pînă la 2013.07.07
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2014.02.28 BOPI nr.02.2014
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2015.01.31 BOPI nr.01.2015
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2019.06.30 BOPI nr.06.2019
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: