REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4009 
(13) C2

(21) a 2008 0198
(22) 15.07.2008

(41) 
(45)  31.01.2010
(47)  30.09.2010
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  15.07.2016
(51) 
Int. Cl: C07D 471/04 (2006.01)
A61K 31/395 (2006.01)
A61K 31/4045 (2006.01)
A61K 31/435 (2006.01)
A61K 31/437 (2006.01)
A61P 31/06 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  MACAEV Fliur, MD; STÂNGACI Eugenia, MD; DUCA Daniela, MD; DUCA Gheorghe, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54) Titlul:   Utilizarea 1-metil-4-(N-metilaminobutil-4)-β-carbolinei  în calitate de remediu antituberculos
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    15.07.2008
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12009.12.110 €2008.07.15 - 2009.07.15
22009.12.110 €2009.07.15 - 2010.07.15
32009.12.110 €2010.07.15 - 2011.07.15
42009.12.110 €2011.07.15 - 2012.07.15
52009.12.110 €2012.07.15 - 2013.07.15
62013.06.2415 €2013.07.15 - 2014.07.15
72014.06.2515 €2014.07.15 - 2015.07.15
82015.11.1915 €2015.07.15 - 2016.07.15
A fost valabil pînă la 2016.07.15
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2017.02.28 BOPI nr.02.2017
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2018.01.31 BOPI nr.01.2018
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume Inventator
Nr. ,data deciziei10374, 2009.10.19
Date iniţialeMACAEV Fliur, MD; STÂNGACI Eugenia, MD
Date finaleMACAEV Fliur, MD; STÂNGACI Eugenia, MD; DUCA Daniela, MD; DUCA Gheorghe, MD