REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3868 
(13) G2

(21) a 2008 0205
(22) 17.07.2008

(41) 
(45)  31.03.2009
(47)  30.11.2009
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  17.07.2011
(51) 
Int. Cl: E04D 13/064 (2006.01)
E04D 13/068 (2006.01)
Titular(i):   JITARU Mihail, MD;
Inventator(i):  JITARU Mihail, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   JITARU Mihail, MD;
(54) Titlul:   Modul colţar de joantă pentru jgheabul unui sistem de scurgere a apei
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    17.07.2008
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12009.09.295 €2008.07.17 - 2009.07.17
22009.09.295 €2009.07.17 - 2010.07.17
32009.09.295 €2010.07.17 - 2011.07.17
A fost valabil pînă la 2011.07.17
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2012.02.29 BOPI nr.02.2012
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.01.31 BOPI nr.01.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: