REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3826 
(13) G2

(21) a 2008 0207
(22) 24.07.2008

(41) 
(45)  28.02.2009
(47)  31.10.2009
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  24.07.2013
(51) 
Int. Cl: A01K 67/033 (2006.01)
B07B 4/08 (2006.01)
B07B 7/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE PROTECŢIE A PLANTELOR ŞI AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ AL AŞM, MD;
Inventator(i):  ABAŞCHIN Alexandr, MD; BRADOVSCHI Victor, MD; VOLOŞCIUC Leonid, MD; BRADOVSCAIA Natalia, MD; GAVRILIŢA Lidia, MD; URSU Radu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE PROTECŢIE A PLANTELOR ŞI AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ AL AŞM, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de producere a ouălor de insecte fitofage şi instalaţie pentru producerea lor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    24.07.2008
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12009.06.300 €2008.07.24 - 2009.07.24
22009.06.300 €2009.07.24 - 2010.07.24
32009.06.300 €2010.07.24 - 2011.07.24
42009.06.300 €2011.07.24 - 2012.07.24
52009.06.300 €2012.07.24 - 2013.07.24
A fost valabil pînă la 2013.07.24
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2014.02.28 BOPI nr.02.2014
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2015.01.31 BOPI nr.01.2015
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2019.06.30 BOPI nr.06.2019
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: