REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3943 
(13) G2

(21) a 2008 0213
(22) 06.08.2008

(41) 
(45)  31.07.2009
(47)  31.03.2010
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  06.08.2013
(51) 
Int. Cl: C12N 1/14 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
C07F 15/06 (2006.01)
C07C 251/70 (2006.01)
C12N 9/30 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  DESEATNIC Alexandra, MD; STRATAN Maria, MD; COROPCEANU Eduard, MD; BOLOGA Olga, MD; RIJA Andrei, MD; CLAPCO Steliana, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD; RUDIC Valeriu, MD; BULHAC Ion, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54) Titlul:   Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    06.08.2008
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12009.06.050 €2008.08.06 - 2009.08.06
22009.06.050 €2009.08.06 - 2010.08.06
32009.06.050 €2010.08.06 - 2011.08.06
42009.06.050 €2011.08.06 - 2012.08.06
52009.06.050 €2012.08.06 - 2013.08.06
A fost valabil pînă la 2013.08.06
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2014.03.31 BOPI nr.03.2014
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2015.02.28 BOPI nr.02.2015
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: