REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3792 
(13) G2

(21) a 2008 0215
(22) 07.08.2008

(41) 
(45)  31.01.2009
(47)  31.05.2010
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  07.08.2013
(51) 
Int. Cl: A01K 61/00 (2006.01)
A23K 1/08 (2006.01)
A23K 1/10 (2006.01)
A23K 1/16 (2006.01)
A23K 1/175 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  USATÎI Agafia, MD; CHISELIŢA Oleg, MD; CREPIS Oleg, MD; CHISELIŢA Natalia, MD; USATÎI Adrian, MD; MOLODOI Elena, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Furaj pentru larve şi puiet de peşte
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    07.08.2008
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12010.02.110 €2008.08.07 - 2009.08.07
22010.02.110 €2009.08.07 - 2010.08.07
32010.02.110 €2010.08.07 - 2011.08.07
42010.02.110 €2011.08.07 - 2012.08.07
52010.02.110 €2012.08.07 - 2013.08.07
A fost valabil pînă la 2013.08.07
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2014.03.31 BOPI nr.03.2014
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2015.02.28 BOPI nr.02.2015
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: