REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3994 
(13) G2

(21) a 2008 0241
(22) 18.09.2008

(41) 
(45)  31.12.2009
(47)  31.08.2010
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  18.09.2013
(51) 
Int. Cl: C02F 1/46 (2006.01)
C02F 1/32 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
C02F 3/00 (2006.01)
C02F 101/30 (2006.01)
C02F 103/32 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  COVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD; JALBĂ Vitalii, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; DUCA Gheorghe, MD; NENNO Vladimir, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Instalaţie pentru prelucrarea anaerobă a borhotului de la vinificaţie
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    18.09.2008
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12010.07.050 €2008.09.18 - 2009.09.18
22010.07.050 €2009.09.18 - 2010.09.18
32010.07.050 €2010.09.18 - 2011.09.18
42010.07.050 €2011.09.18 - 2012.09.18
52010.07.050 €2012.09.18 - 2013.09.18
A fost valabil pînă la 2013.09.18
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2014.04.30 BOPI nr.04.2014
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2015.03.31 BOPI nr.03.2015
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: