REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3979 
(13) G2

(21) a 2008 0247
(22) 30.09.2008

(41) 
(45)  30.11.2009
(47)  31.07.2010
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  30.09.2018
(51) 
Int. Cl: C08H 5/00 (2006.01)
C07D 311/30 (2006.01)
C08F 8/06 (2006.01)
C07C 37/60 (2006.01)
A61P 39/06 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  LUPAŞCU Tudor, MD; DUCA Gheorghe, MD; LUPAŞCU Lucian, MD; GIURGINCA Maria, RO; MEGHEA Aurelia, RO;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54) Titlul:   Compus cu proprietăţi antioxidante
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    30.09.2008
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12010.06.090 €2008.09.30 - 2009.09.30
22010.06.090 €2009.09.30 - 2010.09.30
32010.06.090 €2010.09.30 - 2011.09.30
42010.06.090 €2011.09.30 - 2012.09.30
52010.06.090 €2012.09.30 - 2013.09.30
62013.08.1915 €2013.09.30 - 2014.09.30
72014.08.1915 €2014.09.30 - 2015.09.30
82015.11.1915 €2015.09.30 - 2016.09.30
92016.08.1215 €2016.09.30 - 2017.09.30
102017.08.1515 €2017.09.30 - 2018.09.30
A fost valabil pînă la 2018.09.30
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2019.06.30 BOPI nr.06.2019
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2020.03.31 BOPI nr.03.2020
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:
ModificareNume si Adresa Inventator
Nr. ,data deciziei2518, 2009.03.17
Date iniţialeLUPAŞCU Tudor, MD; LUPAŞCU Lucian, MD; GIURGINCA Maria, RO; MEGHEA Aurelia, RO;
Date finaleLUPAŞCU Tudor, MD; DUCA Gheorghe, MD; LUPAŞCU Lucian, MD; GIURGINCA Maria, RO; MEGHEA Aurelia, RO;