REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4005 
(13) C2

(21) a 2008 0270
(22) 30.10.2008

(41) 
(45)  31.01.2010
(47)  30.09.2010
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  30.10.2013
(51) 
Int. Cl: B23H 3/04 (2006.01)
B23H 7/22 (2006.01)
B23H 9/16 (2006.01)
B23H 9/18 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  PARŞUTIN Vladimir, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD; PARAMONOV Anatolii, MD; COVALI Alexandr, MD;
Reprezentant:   ANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Electrod-sculă şi procedeu pentru prelucrarea electrochimică dimensională
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    30.10.2008
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12010.08.030 €2008.10.30 - 2009.10.30
22010.08.030 €2009.10.30 - 2010.10.30
32010.08.030 €2010.10.30 - 2011.10.30
42010.08.030 €2011.10.30 - 2012.10.30
52010.08.030 €2012.10.30 - 2013.10.30
A fost valabil pînă la 2013.10.30
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2014.05.31 BOPI nr.05.2014
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2015.04.30 BOPI nr.04.2015
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: