REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3924 
(13) C2

(21) a 2008 0271
(22) 31.10.2008

(41) 
(45)  30.06.2009
(47)  28.02.2010
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  31.10.2013
(51) 
Int. Cl: A23C 21/00 (2006.01)
A23J 1/20 (2006.01)
A23J 3/08 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BOLOGA Mircea, MD; SPRÎNCEAN Elvira, MD; STIPURINA Tatiana, MD; BOLOGA Alexandr, MD; POLICARPOV Albert, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de prelucrare a zerului
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    31.10.2008
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12010.07.020 €2008.10.31 - 2009.10.31
22010.07.020 €2009.10.31 - 2010.10.31
32010.07.020 €2010.10.31 - 2011.10.31
42010.07.020 €2011.10.31 - 2012.10.31
52010.07.020 €2012.10.31 - 2013.10.31
A fost valabil pînă la 2013.10.31
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2014.05.31 BOPI nr.05.2014
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2015.04.30 BOPI nr.04.2015
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: