REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3930 
(13) C2

(21) a 2008 0290
(22) 15.12.2008

(41) 
(45)  30.06.2009
(47)  28.02.2010
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  15.12.2013
(51) 
Int. Cl: C07F 1/08 (2006.01)
C07C 47/56 (2006.01)
C07C 215/12 (2006.01)
C07C 251/08 (2006.01)
C07D 213/22 (2006.01)
H01B 3/18 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  ŢAPCOV Victor, MD; CIUMACOV Iurie, MD; POPOVSCHI Lilia, MD; PETRENKO Petr, MD; SIMONOV Iurie, MD; ANTOSYAK Boris, MD; PARASCHIVESCU Andrei Octavian, RO; GULEA Aurelian, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Nitrat de catenă-di(m-4,4-dipiridil){di(m-4,4-dipiridil)-di(nitrato-2-[2-(hidroxietilimino)metil]fenolato(1-)cupru)}-diaquacupru(II) în calitate de material dielectric
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    15.12.2008
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12009.12.120 €2008.12.15 - 2009.12.15
22009.12.120 €2009.12.15 - 2010.12.15
32009.12.120 €2010.12.15 - 2011.12.15
42009.12.120 €2011.12.15 - 2012.12.15
52009.12.120 €2012.12.15 - 2013.12.15
A fost valabil pînă la 2013.12.15
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2014.07.31 BOPI nr.07.2014
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2015.06.30 BOPI nr.06.2015
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: