REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3939 
(13) C2

(21) a 2009 0005
(22) 28.01.2009

(41) 
(45)  31.07.2009
(47)  31.05.2010
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  28.01.2017
(51) 
Int. Cl: A61K 9/06 (2006.01)
A61K 35/64 (2006.01)
A61K 36/88 (2006.01)
A61K 47/06 (2006.01)
A61K 47/44 (2006.01)
A61P 17/00 (2006.01)
A23L 1/076 (2006.01)
A23L 1/08 (2006.01)
Titular(i):   USATENCO Victor, MD; ŢURCANU Ştefan, MD; IACHIMOVA Tatiana, MD; DONICA Natalia, MD;
Inventator(i):  USATENCO Victor, MD; ŢURCANU Ştefan, MD; IACHIMOVA Tatiana, MD; DONICA Natalia, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   USATENCO Victor, MD; ŢURCANU Ştefan, MD; IACHIMOVA Tatiana, MD; DONICA Natalia, MD;
(54) Titlul:   Unguent antimicrobian pe bază de produse apicole (variante)
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    11.03.2009
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12010.03.315 €2009.01.28 - 2010.01.28
22010.03.315 €2010.01.28 - 2011.01.28
32011.09.017,5 €2011.01.28 - 2012.01.28
42011.12.085 €2012.01.28 - 2013.01.28
52013.01.305 €2013.01.28 - 2014.01.28
62014.01.2715 €2014.01.28 - 2015.01.28
72015.01.1915 €2015.01.28 - 2016.01.28
82016.01.2715 €2016.01.28 - 2017.01.28
A fost valabil pînă la 2017.01.28
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2017.08.31 BOPI nr.08.2017
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2018.07.31 BOPI nr.07.2018
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: