REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3899 
(13) C2

(21) a 2009 0018
(22) 23.02.2009

(41) 
(45)  31.05.2009
(47)  31.01.2010
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  23.02.2014
(51) 
Int. Cl: A01H 4/00 (2006.01)
C12N 1/38 (2006.01)
A01N 45/00 (2006.01)
A61K 36/28 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  SÎROMEATNICOV Iulia, MD; JACOTĂ Anatolie, MD; ŞVEŢ Stepan, MD; CHINTEA Pavel, MD; COTENCO Eugenia, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de micropropagare a Echinacea purpurea L. Moench in vitro
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    23.02.2009
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12009.11.100 €2009.02.23 - 2010.02.23
22009.11.100 €2010.02.23 - 2011.02.23
32009.11.100 €2011.02.23 - 2012.02.23
42009.11.100 €2012.02.23 - 2013.02.23
52009.11.100 €2013.02.23 - 2014.02.23
A fost valabil pînă la 2014.02.23
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2014.09.30 BOPI nr.09.2014
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2015.08.06 BOPI nr.08.2015
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: