REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4098 
(13) C1

(21) a 2009 0024
(22) 27.02.2009

(41)  31.12.2010
(45)  28.02.2011
(47)  30.11.2011
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  27.02.2014
(51) 
Int. Cl: G06K 1/00 (2006.01)
G06K 1/12 (2006.01)
G06K 9/18 (2006.01)
B41M 5/00 (2006.01)
B41M 5/20 (2006.01)
B41M 5/24 (2006.01)
Titular(i):   ŞCHILIOV Vladimir, MD; REDCENCO Victor, MD;
Inventator(i):  ŞCHILIOV Vladimir, MD; REDCENCO Victor, MD; ADAMCIUC Arcadii, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ŞCHILIOV Dumitru, MD; REDCENCO Victor, MD;
(54) Titlul:   Hologramă şi dispozitiv pentru aplicarea imaginii individuale de identificare pe aceasta
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    27.02.2009
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12011.10.177,5 €2009.02.27 - 2010.02.27
22011.10.177,5 €2010.02.27 - 2011.02.27
32011.10.175 €2011.02.27 - 2012.02.27
42012.02.235 €2012.02.27 - 2013.02.27
52012.12.135 €2013.02.27 - 2014.02.27
A fost valabil pînă la 2014.02.27
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2014.09.30 BOPI nr.09.2014
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2015.08.06 BOPI nr.08.2015
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: