REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3945 
(13) C2

(21) a 2009 0041
(22) 07.04.2009

(41) 
(45)  31.07.2009
(47)  31.03.2010
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  07.04.2014
(51) 
Int. Cl: C12N 1/14 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
C12N 13/00 (2006.01)
C12N 9/30 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  CILOCI Alexandra, MD; STRATAN Maria, MD; CLAPCO Steliana, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD; GHIŢU Dumitru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de cultivare submersă a tulpinii de fungi Aspergillus niger 33-19 CNMN  FD 02
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    07.05.2009
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12009.06.050 €2009.04.07 - 2010.04.07
22009.06.050 €2010.04.07 - 2011.04.07
32009.06.050 €2011.04.07 - 2012.04.07
42009.06.050 €2012.04.07 - 2013.04.07
52009.06.050 €2013.04.07 - 2014.04.07
A fost valabil pînă la 2014.04.07
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2014.11.30 BOPI nr.11.2014
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2015.10.31 BOPI nr.10.2015
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: