REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3995 
(13) C2

(21) a 2009 0050
(22) 11.05.2009

(41) 
(45)  31.12.2009
(47)  31.08.2010
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  11.05.2014
(51) 
Int. Cl: C07F 1/08 (2006.01)
C07C 47/55 (2006.01)
C07C 47/56 (2006.01)
C07C 311/43 (2006.01)
C07C 337/08 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A61K 31/30 (2006.01)
A61K 31/63 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD; POIRIER Donald, CA; RUDIC Valeriu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Utilizare a di ( µ -O fenoxi ) -di { [2-(4-aminobenzensulfamido)-5-etil-1,3,4-tiadiazol]-3,5-dibromosalicilidentiosemicarbazonato(-1)-cupru } în calitate de inhibitor al proliferării celulelor T-47D ale cancerului mamar
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    11.05.2009
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12010.07.050 2009.05.11 - 2010.05.11
22010.07.050 2010.05.11 - 2011.05.11
32010.07.050 2011.05.11 - 2012.05.11
42010.07.050 2012.05.11 - 2013.05.11
52010.07.050 2013.05.11 - 2014.05.11
A fost valabil pînă la 2014.05.11
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2014.12.31 BOPI nr.12.2014
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2015.11.30 BOPI nr.11.2015
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: