REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3996 
(13) C2

(21) a 2009 0055
(22) 25.05.2009

(41) 
(45)  31.12.2009
(47)  31.08.2010
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  25.05.2014
(51) 
Int. Cl: C07F 1/08 (2006.01)
C07C 337/08 (2006.01)
C07C 47/55 (2006.01)
C07C 47/56 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A61K 31/055 (2006.01)
A61K 31/06 (2006.01)
A61K 31/11 (2006.01)
A61K 31/30 (2006.01)
A61P 13/08 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD; POIRIER Donald, CA; PAHONŢU Elena, RO;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Percloraţi de 5-R-saliciliden-4-feniltiosemicarbazonato(1-)-aquacupru(II) ce posedă proprietăţi de inhibitori ai activităţii enzimei 17 b -HSD (t ipul 1 )
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    25.05.2009
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12010.07.050 €2009.05.25 - 2010.05.25
22010.07.050 €2010.05.25 - 2011.05.25
32010.07.050 €2011.05.25 - 2012.05.25
42010.07.050 €2012.05.25 - 2013.05.25
52010.07.050 €2013.05.25 - 2014.05.25
A fost valabil pînă la 2014.05.25
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2014.12.31 BOPI nr.12.2014
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2015.11.30 BOPI nr.11.2015
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: