REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4008 
(13) C1

(21) a 2009 0069
(22) 01.07.2009

(41) 
(45)  31.01.2010
(47)  31.10.2010
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  01.07.2014
(51) 
Int. Cl: C02F 1/28 (2006.01)
C02F 1/72 (2006.01)
B01J 20/20 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
C01B 31/08 (2006.01)
C09B 21/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  CIOBANU Mihail, MD; SANDU Ion, RO; LUPAŞCU Tudor, MD; BOŢAN Victor, MD; NISTOR Andrei, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de purificare a apelor reziduale de albastru de metilen
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    01.07.2009
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12010.08.030 €2009.07.01 - 2010.07.01
22010.08.030 €2010.07.01 - 2011.07.01
32010.08.030 €2011.07.01 - 2012.07.01
42010.08.030 €2012.07.01 - 2013.07.01
52010.08.030 €2013.07.01 - 2014.07.01
A fost valabil pînă la 2014.07.01
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2015.03.31 BOPI nr.03.2015
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2016.01.31 BOPI nr.01.2016
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: