REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4060 
(13) C1

(21) a 2009 0083
(22) 24.08.2009

(41) 
(45)  31.07.2010
(47)  31.03.2011
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  24.08.2014
(51) 
Int. Cl: G07D 7/00 (2006.01)
G07D 7/12 (2006.01)
G07D 7/20 (2006.01)
G06K 9/62 (2006.01)
B41M 3/14 (2006.01)
B44F 1/12 (2006.01)
Titular(i):   MOLOJEN Vladimir, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD; REDCENCO Victor, MD; BOICO Alexandr, RU; ADAMCIUC Arcadi, MD;
Inventator(i):  MOLOJEN Vladimir, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD; REDCENCO Victor, MD; BOICO Alexandr, RU; ADAMCIUC Arcadii, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   MOLOJEN Vladimir, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD; REDCENCO Victor, MD; BOICO Alexandr, RU; ADAMCIUC Arcadi, MD;
(54) Titlul:   Bancnotă, procedeu şi instalaţie pentru confirmarea autenticităţii acesteia
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    24.08.2009
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12010.11.235 €2009.08.24 - 2010.08.24
22010.11.235 €2010.08.24 - 2011.08.24
32011.07.055 €2011.08.24 - 2012.08.24
42012.07.175 €2012.08.24 - 2013.08.24
52013.07.225 €2013.08.24 - 2014.08.24
A fost valabil pînă la 2014.08.24
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2015.03.31 BOPI nr.03.2015
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2016.02.29 BOPI nr.02.2016
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: