REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3988 
(13) C2

(21) a 2009 0102
(22) 23.09.2009

(41) 
(45)  31.12.2009
(47)  31.08.2010
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  23.09.2016
(51) 
Int. Cl: A61K 36/87 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
C08F 8/06 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GONCIAR Veaceslav, MD; CERLAT Sergiu, MD; LUPAŞCU Tudor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Remediu regenerator pentru tratamentul plăgilor şi combustiilor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.  s 2009 0180   Data:   23.09.2009
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    23.09.2009
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12009.12.020 €2009.09.23 - 2010.09.23
22009.12.020 €2010.09.23 - 2011.09.23
32009.12.020 €2011.09.23 - 2012.09.23
42009.12.020 €2012.09.23 - 2013.09.23
52009.12.020 €2013.09.23 - 2014.09.23
62015.04.0822,5 €2014.09.23 - 2015.09.23
72015.07.1015 €2015.09.23 - 2016.09.23
A fost valabil pînă la 2016.09.23
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2017.06.30 BOPI nr.06.2017
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2018.04.30 BOPI nr.04.2018
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: