REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4039 
(13) C1

(21) a 2009 0115
(22) 05.11.2009

(41) 
(45)  31.05.2010
(47)  31.01.2011
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  05.11.2014
(51) 
Int. Cl: A61G 10/02 (2006.01)
A61H 33/06 (2006.01)
A61K 9/14 (2006.01)
A61K 9/72 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  SANDU Ion, RO; ŞTIRBU Cătălina-Mihaela, RO; LUPAŞCU Tudor, MD; ŞTIRBU Ilie-Cătălin, RO; SANDU Andrei Victor, RO;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54) Titlul:   Microsalină artificială de suprafaţă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    05.11.2009
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12010.04.140 2009.11.05 - 2010.11.05
22010.04.140 2010.11.05 - 2011.11.05
32010.04.140 2011.11.05 - 2012.11.05
42010.04.140 2012.11.05 - 2013.11.05
52010.04.140 2013.11.05 - 2014.11.05
A fost valabil pînă la 2014.11.05
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2015.06.30 BOPI nr.06.2015
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2016.05.31 BOPI nr.05.2016
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: