REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4016 
(13) C2

(21) a 2009 0118
(22) 13.11.2009

(41) 
(45)  28.02.2010
(47)  31.10.2010
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  13.11.2014
(51) 
Int. Cl: C07C 229/16 (2006.01)
C07C 229/76 (2006.01)
C07F 3/04 (2006.01)
C07F 11/00 (2006.01)
H01B 3/02 (2006.01)
H01B 3/18 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GULEA Aurelian, MD; CIORNEA Victor, MD; ŞOVA Sergiu, MD; ŢAPCOV Victor, MD; NOVIŢCHI Ghenadie, MD; GÎNJU Dumitru, RO;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Dihidrat de  {(hexaaquacalciu)-[μ-hidroxi-μ-acetato-O,O′-bis(nitrilotriacetatocrom(III))]}  ce posedă proprietăţi de material dielectric
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    13.11.2009
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12010.09.070 €2009.11.13 - 2010.11.13
22010.09.070 €2010.11.13 - 2011.11.13
32010.09.070 €2011.11.13 - 2012.11.13
42010.09.070 €2012.11.13 - 2013.11.13
52010.09.070 €2013.11.13 - 2014.11.13
A fost valabil pînă la 2014.11.13
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2015.06.30 BOPI nr.06.2015
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2016.05.31 BOPI nr.05.2016
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: