REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4074 
(13) C1

(21) a 2009 0124
(22) 23.11.2009

(41) 
(45)  30.11.2010
(47)  31.07.2011
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  23.11.2014
(51) 
Int. Cl: A01G 9/14 (2006.01)
A01G 9/20 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  ANISIMOV Vladimir, MD; BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Konstantin, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Carcasă pentru seră
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    18.12.2009
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12010.10.040 €2009.11.23 - 2010.11.23
22010.10.040 €2010.11.23 - 2011.11.23
32010.10.040 €2011.11.23 - 2012.11.23
42010.10.040 €2012.11.23 - 2013.11.23
52010.10.040 €2013.11.23 - 2014.11.23
A fost valabil pînă la 2014.11.23
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2015.06.30 BOPI nr.06.2015
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2016.05.31 BOPI nr.05.2016
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: