REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4047 
(13) C1

(21) a 2009 0136
(22) 18.12.2009

(41) 
(45)  30.06.2010
(47)  28.02.2011
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  18.12.2012
(51) 
Int. Cl: C12G 1/12 (2006.01)
C12G 1/10 (2006.01)
C12H 1/02 (2006.01)
C12H 1/10 (2006.01)
Titular(i):   PRIDA Ivan, MD;
Inventator(i):  PRIDA Ivan, MD; PRIDA Andrei, MD; IALOVAIA Antonina, MD; KRAJEVSKAIA Alla, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   PRIDA Ivan, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de stabilizare a vinului materie primă contra tulburărilor cristaline
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    01.03.2010
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12010.08.095 €2009.12.18 - 2010.12.18
22010.08.095 €2010.12.18 - 2011.12.18
32011.11.015 €2011.12.18 - 2012.12.18
A fost valabil pînă la 2012.12.18
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2013.07.31 BOPI nr.07.2013
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2014.06.30 BOPI nr.06.2014
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: