REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4151 
(13) C1

(21) a 2010 0008
(22) 19.01.2010

(41)  30.09.2011
(45)  29.02.2012
(47)  30.09.2012
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  19.01.2014
(51) 
Int. Cl: G06K 1/00 (2006.01)
G06K 1/12 (2006.01)
G06K 7/00 (2006.01)
G06K 9/46 (2006.01)
G06K 9/78 (2006.01)
G06K 9/80 (2006.01)
B41M 5/40 (2006.01)
B41M 5/42 (2006.01)
Titular(i):   ŞCHILIOV Vladimir, MD;
Inventator(i):  ŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC Nicolae, MD; ŞCHILIOV Dumitru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ŞCHILIOV Dumitru, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de aplicare a marcajului individual de identificare şi marcaj individual de identificare
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    19.01.2010
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12012.08.235 €2010.01.19 - 2011.01.19
22012.08.235 €2011.01.19 - 2012.01.19
32012.08.235 €2012.01.19 - 2013.01.19
42012.12.135 €2013.01.19 - 2014.01.19
A fost valabil pînă la 2014.01.19
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2014.08.31 BOPI nr.08.2014
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2015.07.31 BOPI nr.07.2015
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: