REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4048 
(13) C1

(21) a 2010 0019
(22) 11.02.2010

(41) 
(45)  30.06.2010
(47)  28.02.2011
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  11.02.2018
(51) 
Int. Cl: C12N 1/16 (2006.01)
C12R 1/865 (2006.01)
C12P 19/04 (2006.01)
C12P 39/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  CHISELIŢA Oleg, MD; USATÎI Agafia, MD; TARAN Nicolae, MD; RUDIC Valeriu, MD; CHISELIŢA Natalia, MD; ADAJUC Victoria, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Tulpină de drojdie Saccharomyces cerevisiae - sursă de  β-glucani
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    12.02.2010
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12010.08.170 €2010.02.11 - 2011.02.11
22010.08.170 €2011.02.11 - 2012.02.11
32010.08.170 €2012.02.11 - 2013.02.11
42010.08.170 €2013.02.11 - 2014.02.11
52010.08.170 €2014.02.11 - 2015.02.11
62015.03.1715 €2015.02.11 - 2016.02.11
72016.02.1615 €2016.02.11 - 2017.02.11
82017.02.0915 €2017.02.11 - 2018.02.11
A fost valabil pînă la 2018.02.11
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2018.09.30 BOPI nr.09.2018
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2019.08.31 BOPI nr.08.2019
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: