REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4072 
(13) C1

(21) a 2010 0041
(22) 12.03.2010

(41) 
(45)  31.10.2010
(47)  30.06.2011
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  12.03.2017
(51) 
Int. Cl: C12N 1/14 (2006.01)
C12N 9/42 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; CLAPCO Steliana, MD; LABLIUC Svetlana, MD; STRATAN Maria, MD; GRUMEZA Maria, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Tulpină de fungi Aspergillus niger - producătoare de enzime cu activitate celulo zolitică şi xilanazică
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    12.03.2010
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12011.05.300 €2010.03.12 - 2011.03.12
22011.05.300 €2011.03.12 - 2012.03.12
32011.05.300 €2012.03.12 - 2013.03.12
42011.05.300 €2013.03.12 - 2014.03.12
52011.05.300 €2014.03.12 - 2015.03.12
62015.03.1215 €2015.03.12 - 2016.03.12
72016.02.2315 €2016.03.12 - 2017.03.12
A fost valabil pînă la 2017.03.12
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2017.11.30 BOPI nr.11.2017
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2018.09.30 BOPI nr.09.2018
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: