REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4107 
(13) C1

(21) a 2010 0045
(22) 23.03.2010

(41) 
(45)  30.04.2011
(47)  30.11.2011
Brevet valabil 
Valabil până la:  23.03.2020
(51) 
Int. Cl: C03B 37/10 (2006.01)
B28B 11/12 (2006.01)
B28B 11/14 (2006.01)
B28D 1/22 (2006.01)
Titular(i):   BARSUŢCHI Maxim, MD;
Inventator(i):  BARSUŢCHI Maxim, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   BARSUŢCHI Maxim, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv pentru tăierea materialelor de construcţie
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    14.04.2010
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12011.10.125 €2010.03.23 - 2011.03.23
22011.10.125 €2011.03.23 - 2012.03.23
32013.07.107,5 €2012.03.23 - 2013.03.23
42013.07.105 €2013.03.23 - 2014.03.23
52014.05.145 €2014.03.23 - 2015.03.23
62015.06.1015 €2015.03.23 - 2016.03.23
72016.08.0915 €2016.03.23 - 2017.03.23
82017.08.1715 €2017.03.23 - 2018.03.23
92018.09.0615 €2018.03.23 - 2019.03.23
102019.08.2022,5 €2019.03.23 - 2020.03.23
A fost valabil pînă la 2020.03.23
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2012.10.31 BOPI nr.10.2012
Data publicării hotărîrii

privind revalidarea brevetului

2013.08.31 BOPI nr.08.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: