REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4111 
(13) C1

(21) a 2010 0047
(22) 26.03.2010

(41) 
(45)  31.05.2011
(47)  31.01.2012
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.03.2016
(51) 
Int. Cl: B28C 5/38 (2006.01)
B28C 5/40 (2006.01)
Titular(i):   RUSGEVES LTD, IL;
Inventator(i):  ŞAMIS Evsei, MD; COLTUC Petr, MD; LUPAŞCU Tudor, MD; BOŢAN Victor, MD; STAŞCOV Eugen, MD; DOROSHENCO Eduard, US; IVANOV Veniamin, RU; CUNIŢA Vitalii, US;
Reprezentant:   CRASNOVA Nadejda, Str. Albişoara nr. 18, ap. 70, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   ŞAMIS Evsei, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de preparare a amestecului de construcţie
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    31.03.2010
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12011.12.21100 €2010.03.26 - 2011.03.26
22011.12.21100 €2011.03.26 - 2012.03.26
32012.03.15100 €2012.03.26 - 2013.03.26
42014.11.26102,5 €2013.03.26 - 2014.03.26
52014.11.26100 €2014.03.26 - 2015.03.26
62015.04.15300 €2015.03.26 - 2016.03.26
A fost valabil pînă la 2016.03.26
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2013.11.30 BOPI nr.11.2013
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2014.09.30 BOPI nr.09.2014
Data publicării hotărîrii

privind revalidarea brevetului

2014.12.31 BOPI nr.12.2014
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2016.12.31 BOPI nr.12.2016
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2017.09.30 BOPI nr.09.2017
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:


CesiuneTitular
Nr. ,data deciziei2587, 2015.01.15
Nr. ,data contractului2403, 2015.01.15
Publicat BOPI nr.02.2015
Date iniţialeŞAMIS Evsei, MD;
Date finaleRUSGEVES LTD, IL 158 Ierushalaim str., Holon, Israel